Скадовська міська громада
Херсонська область, Скадовський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт про роботу сектору організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради за підсумками 2019 року

Дата: 04.03.2020 16:50
Кількість переглядів: 438

      Організаційно-кадрова робота в апараті Скадовської міської ради та її виконавчому комітеті  здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють питання, віднесені до компетенції сектору організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради (далі – Сектор). Робота Сектору ведеться згідно місячних планів роботи.

            Протягом звітного періоду робота проводилася за такими напрямками:

    - формування складу посадових осіб місцевого самоврядування;

    - упорядкування структури апарату міської ради та її виконавчого комітету;

     - реалізації державної політики з питань доступу до публічної інформації в апараті міської ради та її виконавчому комітеті;

     - реалізації державної політики з гуманітарно-соціальних питань;

    - забезпечення безперешкодної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права направляти індивідуальні чи колективні, письмові звернення або особисто звертатися до міської ради та її посадових і службових осіб;

     - забезпечення належного розгляду звернень громадян та організації проведення особистого прийому громадян керівництвом міської ради;

     - формування принципів ведення діловодства в апараті міської ради та її виконавчому комітеті;

     - упорядкування, науково-технічної обробки документів, опису справ постійного зберігання, знищення документів, не віднесених до Національного архівного фонду, та передачі документації простійного зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації.

            Структура виконавчого комітету міської ради унормована та приведена у відповідність до вимог чинного законодавства. Загальна чисельність працівників апарату міської ради та її  виконавчого комітету визначена рішенням LХVII сесії VII скликання від 24 травня 2019 року № 1008 “Про затвердження структури та граничної штатної чисельності Скадовської міської ради та її виконавчого комітету” і складає 33,5 одиниці, з яких 28 одиниць – посадові особи місцевого самоврядування та 5,5 одиниць по обслуговуванню апарату міської ради та її виконавчого комітету. З метою приведення штатного розпису до вимог чинного законодавства, а саме класифікатора професій ДК 003:2010 Національного класифікатора України, у 2019 році внесено зміни до штатного розпису  виконавчого комітету міської ради. Проте структура виконавчого комітету міської ради потребує доопрацювання, оскільки деякі напрямки діяльності міської ради на сьогодні не забезпечені штатними працівниками, що унеможливлює реалізацію на належному рівні державної політики у відповідних галузях (питання туризму, електронної системи документообігу тощо).

            Станом на 01 січня 2020 року структура міської ради включає в себе апарат та 5 структурних підрозділів її виконавчого комітету:

- сектор організаційно-кадрового забезпечення;

- юридичний сектор;

- фінансово-господарський відділ;

- відділ містобудування, архітектури та земельних відносин;

- відділ надання адміністративних послуг.

        Здійснено аналіз кількісного та якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування міської ради та визначено потребу в кадрах на 2020 рік. Станом на 01 січня 2020 року із 28 одиниць штатної чисельності посадових осіб місцевого самоврядування міської ради фактично на посадах працює 26 осіб, кількісний та якісний склад яких складає:

            – за статтю: чоловіків – 7 осіб (27 %), жінок – 19 осіб (73 %);

            – за віком: до 35 років – 7 осіб (27%), від 36 до 45 років – 10 осіб (38%), від 46 до 55 років – 6 осіб (23%), від 56 років і старше – 3 особи (12%);

            – за стажем роботи на посадах державних службовців: від 1 до 3 років – 3 особи (11%), від 3 до 5 років – 2 особи (8%), від 5 до 10 років – 9 осіб (35%), від 10 до 15 років – 5 осіб (19%), від 15 до 25 років – 6 осіб (23%), понад 25 років – 1 особа (4%).

        Основою формування складу посадових осіб місцевого самоврядування міської ради є обрання відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом (голова міської ради), затвердження відповідною радою осіб на посади, визначені Законом (заступники  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету) та конкурсний відбір. Конкурсний відбір на посади посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (зі змінами та доповненнями).

            Протягом звітного періоду проведено 2 засідання комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті міської ради, за результатами проведення яких 2 осіб рекомендовано та  призначено на вакантні посади.

          Відповідно до статті 56 Закону України “Про запобігання корупції” та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 призначення осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, відбувається виключно за умови проходження спеціальної перевірки. Протягом 2019 організація таких перевірок не здійснювалась.

      Відповідно до Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, протягом звітного періоду організовано проведення перевірок, передбачених цим Законом відносно 1 особи, призначеної на вакантну посаду, яка пройшла її успішно.

            Протягом звітного періоду звільнення працівників з посад не відбувалось.

            З метою виконання статті 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” протягом 2019 року відбулося присвоєння чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування 3 працюючим особам виконавчого комітету міської ради, 1 особі присвоєно ранг за результатами проходження випробувального терміну при призначенні на посаду. Також 7 особам присвоєно чергові ранги в межах відповідних категорій посад у зв’язку з виявленням порушення термінів присвоєння чергових рангів.

        Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” забезпечено 100 %-ве подання посадовими особами місцевого самоврядування міської ради електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік у встановлені законодавством терміни шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

          Протягом 2019 року організаційно забезпечено проведення 12 засідань комісії з питань надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська. Допомога надана наступним категоріям громадян:

- 7 особам з інвалідністю І групи загального захворювання в сумі 7 000 грн.;

- 1 особі з інвалідністю І групи по зору в сумі 600 грн.;

- 4 хворим на туберкульоз в сумі 2 000 грн.;

 - 3 дітям з інвалідністю (важка форма епілепсії) в сумі 15 000 грн.

        Також надана допомога окремим категоріям мешканців міста, які опинились в скрутних життєвих обставинах:

- 43 громадянам з онкологічним захворюванням по 5 000 грн. на загальну суму 215 000 грн.;

- 40 громадянам, які перенесли оперативного втручання, потребували дорого вартісного лікування по 5 000 грн. на загальну суму 200 000 грн.;

- 2 громадянам, які постраждали в наслідок пожежі – 10 000 грн.;

- 28 громадянам, які потребували довготривалого лікування по 2 500 грн. на загальну суму 70 000 грн.;

- 14 громадянам, які потребували постійного лікування по 500 грн. на загальну суму 7000 грн.;

- 4 одиноко проживаючим особам за використаний газ на опалення в сумі 7309,46 грн.;

- 3 громадянам на поховання внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 6 000 грн.;

- 1 лікарю на оплату оренди житла (за 8 місяців) – 9 600 грн.

           Загалом протягом 2019 року матеріальної допомоги надано на суму 549 509, 46 грн.

Комісією з захисту прав дитини за звітний період складено 54 акта обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб під опікою та актів з інвентаризації житла дітей цієї категорії. Також складено 23 акта з інвентаризації житла осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Проведено 7 засідань комісії з приватизації житла, дано згоду на приватизацію житла та видано 7 свідоцтв на право власності громадянам. Разом з цим, видно 5 дублікатів свідоцтв на право власності на житло.

Протягом звітного періоду відбулося 7 засідань громадської житлової комісії, протоколи засідання яких винесені на розгляд виконавчого комітету міської ради, де було прийнято позитивні рішення щодо 23 питань.

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” у 2019 році до виконкому міської ради надійшло 94 письмових звернення, всі з яких опрацьовані у встановленому законодавством порядку. Під час особистого прийому до секретаря міської ради звернулось 13 громадян, які потребували вирішення питань благоустрою міста, самовільного будівництва, земельних спорів тощо.

Постійно ведеться та оновлюється реєстр інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих учасників бойових дій, учасників АТО, осіб, яким адресно надаються пільги на тверде паливо, а також реєстр жителів міста, в яких відсутній природній газ, на придбання скрапленого газу та надання дров на опалення.

Відповідно до міської програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська на 2019 рік здійснено організаційні заходи щодо проведення 52 державних і професійних свят та пам'ятних дат. Здійснено відзначення трудових колективів міста та їх кращих працівників з нагоди святкування професійних свят.

Забезпечено постійне організаційне та інформаційне забезпечення проведення ряду культурно-масових та спортивних заходів, які проходили на території міста. 

    З метою популяризації міста-курорту Скадовська підготовлено рекламні матеріали до Міжнародної туристичної виставки “UITT 2019” (путівник “Туристу у кишеньку”, рекламна інформаційна брошура, щорічні календарі).

        В рамках святкування 125-ї річниці від дня заснування міста проведено 25 культурно-масових та спортивних заходів, підготовлено матеріали для видання книги “Скадовськ: обличчя відомих людей”.

Забезпечено відзначення ветеранів міста до ювілеїв та державних свят. Протягом 2019 року вручено 32 подарунка скадовчанам з нагоди 90- та 95-річчя від дня народження.

Проведено роботу з організації органів самоорганізації населення – квартальних комітетів. Здійснено проведення 31 зборів, зареєстровано 23 комітети.

     Протягом звітного періоду діяльність виконавчого комітету та міської ради широко висвітлювалася на офіційному сайті міської ради, інших інтернет-ресурсах (соціальна мережа Face-book) та газеті “Чорноморець”. У рубриці “Новини” офіційного сайту підготовлено та розміщено 404 інформаційних повідомлень та 15 оголошень. Проведено заходи по організації функціонування нового веб-сайту міської ради, переміщенню існуючої та наповненню його наявною інформацією, робота в даному напрямку ще триває.

Протягом звітного періоду на належному рівні забезпечено роботу по реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Загалом, протягом 2019 року зареєстровано, оформлено та передано на опрацювання:

- 2932 вхідних заяв та документів до них від громадян з особистих питань;

            - 2959 вхідних документів від установ, організацій, підприємств;

- 1108 вихідних листів міської ради.

       З метою забезпечення чіткої організації діловодства розроблено та затверджено рішенням LXXІІІ позачергової сесії VII скликання від 24 грудня 2019 року № 1166 нову Інструкцію з діловодства в апараті Скадовської міської ради та її виконавчому комітеті. Опрацьовано, упорядковано та передано в роботу матеріали 8 сесій міської ради VІІ скликання та матеріали 16 засідань виконавчого комітету міської ради.

Розроблено номенклатуру справ Скадовської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік та направлено її на розгляд ЕК архівного сектору Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області. Забезпечено роботу по упорядкуванню документів та передачі документації постійного зберігання до архівного сектору районної державної адміністрації за 2013 рік, вилученню для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду, термін зберігання яких збіг.

        Слід зазначити, що протягом 2019 року вживались заходи щодо забезпечення виконання завдань, що віднесені до компетенції сектору організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету міської ради

 

Завідувач сектору організаційно-кадрового

забезпечення виконавчого комітету міської ради      Л.Ю. ЮЗВОВ« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора